Aslında balon show olarak da bilinen balon katlama sanatı, Türkiye’de sosis balon diye de adlandırılan uzunluğu 1 metre civarında olan renkli balonları şişirip bükerek ve birbirine ekleyerek figür oluşturma sanatına verilen addır. Bu sanat dalı, Avrupa’da ve Dünya’nın birçok ülkesinde balonlarla çocukları mutlu etmek, etkinlikleri süslemek, özellikli günleri ve mekanı belirgin hale getirmek amacıyla başlatılmışsa da, ilerleyen zamanlarda bir sanat akımı olmayı başarmıştır.
Hala hazırda Dünya’nın birçok ülkesinde, Balon olimpiyatları-Büyük balon seminerleri-Balon model yarışmaları düzenlenmektedir.
Balon katlama sanatı, birçok alanda uygulanmaktadır.

  • SÜSLEME
  • MODA – SANAT
  • TİYATRO
  • SAHNE BALON SHOW’LARI
  • FİZİKSEL TEDAVİ
  • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Davranış-sal Kazançlar

Balon Katlama çocuk için her şeyden önce bir oyundur ve bilindiği gibi çocuk her fırsatını oyun oynamak için değerlendirir. Faydalı bir oyunun asıl amacının eğlendirirken öğretmesi olduğunu düşünürsek, Balon Sanatı gerçekten de çok faydalı bir oyundur. Çocuklar arasında öğrenilmesi zor bir dersten çok oyun olarak algılandığı için etkili bir eğitsel araçtır ve tekrar eden eylemlerle şematik öğrenmeye örnek oluşturur. Ayrıca çocukta, yaptığı işteki estetik duygusunun gelişmesini sağlar. Balon katlama sanatıyla çeşitli objeler yapmaya çalışan çocuk, başarılı olmak için dikkatini yoğunlaştırmak, modeli izlemek ve verilen yönlendirmeleri dinlemek zorundadır. Bu da çocuğa bir sonuca varmak için sabırlı olmasının gereğini öğretir.

Balon katlama sanatı çocuklara diğer insanlarla iletişim kurmayı, gözlemlemeyi, işbirliği yapmayı ve yardımlaşmayı da öğretir. Özellikle küçük çocuklar, yetişkinlere göre daha benmerkezci oldukları için, yardımlaşma duygularının gelişmesi için Balon Sanatı çok uygun bir aktivitedir. Kendisine balonun şeklini nasıl değiştirebileceğine dair sorular soran çocuk, problem çözme yetisini erken yaşta edinmiş olur. Son olarak, Balon Sanatı kuralları olan bir faaliyet olduğu için, çocuğa kurallara saygı göstermenin önemini kavratacak ve çocuğun kurallar çerçevesinde bir çalışmayı tamamlamasına olanak sağlayacaktır.

Psikolojik Gelişim Kazançları

Balon Sanatı, fiziksel büyüme ve gelişme ile birlikte, beyin, omurilik gelişimi sonucunda organizmanın isteme bağlı olarak hareketlilik kazanmasını sağlar. Çocuklar balonla çalışırken el ve parmak kaslarını, buna paralel olarak da el-göz koordinasyonları gelişir. Çocuklar katlama işlemi esnasında sağ ve sol ellerini aynı anda kullanırlar. Sağ ve sol el uyumu açısından bu aktivite çok önemlidir. Balon Katlamanın iki elle yapılan bir çalışma olması, el ve kol fizyoterapisinde de kullanılmaktadır. Örneğin bazı fizik tedavi uzmanları insanları amaçsız olarak ellerini kullanmaya zorlamak yerine, el ve kol kaslarını yeniden güçlendirmeleri için onlara zevkli bir aktivite olarak Balon katlama yaptırmıştır.

Dil Gelişimi Kazançları

Çocuklar Balon katlama ile ilgilenirken konuşurlar ve bu da çocukların dil gelişimlerini destekleyici niteliktedir. Balon katlama aktivitesi sırasında çocuk hem kendisini ifade etmek, hem de karşısındakini anlamak zorundadır. Çocuk Katlama öğrenirken dili; sözlü olarak ifade edilenleri anlamak, soru sormak ve cevap vermek, zihinsel değerlendirme yapmak, komut vermek, sıralama yapmak, gerektiğinde hayali durumları ifade edebilmek, duygu ve düşüncelerini anlatmak, tahminde bulunmak, bilgileri birbirine aktarmak, Balon Sanatı işlevlerini ve kullanımlarını öğrenmek gibi amaçlar için kullanır.

Matematik Eğitiminde Yardımcı Araç

Matematikten hoşlanmayan bir çocuğun matematiği sevmesi için öncelikle ondan zevk alması, matematiği bir oyun gibi görmesi gereklidir. Başarılı bir Katlama çalışması, geometri ve üç boyutlu düşünme yeteneğinin üst seviyede olmasını gerektirir. Çocuklar katlama ile uğraşırken, sürekli geometrik şekillerle karşılaşırlar. Bu da onların şekiller arasındaki ilişkileri kavramalarına yardımcı olur. Örneğin bir kareyi yatay olarak ikiye katladığınızda balonun şekli dikdörtgen olur, çapraz iki köşesinden ikiye katlayınca ise bir üçgen elde etmiş olursunuz. Çocuk “Airigami” sayesinde, bir karenin aslında iki üçgen veya iki dikdörtgenden oluştuğunun farkına varır. Matematiksel ölçümün ilk basamağı büyüklüklerin karşılaştırılmasıdır. Balonla uğraşan çocuk, elindeki balonu tam ortadan ikiye katlayınca elde ettiği şekillerin büyüklük olarak birbirine eşit olduğunu, tam ortadan katlamamışsa eşit olmadığını görür. Eşyaya farklı yönlerden bakabilme özelliğini kazanan çocuk, uzaysal (3 boyutlu) düşünebilme yetisini kazanır.

Başka Kültürlerin Tanıtılmasında Yardımcı Araç

Okul öncesi veya ilköğretim yıllarında ki bir çocuğa, değişik ülke ve kültürleri tanıtmak mümkün değildir. Fakat figürlerin çoğunda, Avusturalya kangurusu, Japon baliği ve Koalası, Afrika maymunu, Nepal kaplanı, Samuray şapkası, İspanyol kutu, Viking gemisi gibi bulunduğu ülkeye veya kültürlere ait figürler kullanılabilmektedir. Bu da çocuğa ister istemez farklı kültürler hakkında bilgi verecek, değişik ülkeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.

Yetişkinler Üzerindeki Etkisi

Balon katlamanın çocuklara sağladığı yararlardan bahsettik. Biraz da yetişkinler üzerindeki yararlardan bahsedelim. Balon katlama yetişkinlere de bir çok fayda sağlamaktadır. Yetişkinlerde eğlencenin yanı sıra; estetik duygusunun gelişimi, el manipülasyonu gelişimi, motivasyon ve öz güven artışı sağlar. Aynı zamanda Balon Katlama Sanatı çok iyi bir terapidir. Bireyin kendini rehabilite etmesini de sağlar. Balon Katlama Sanatı balonu yapan ve seyreden arasında çok hızlı bağ kurar. Ön yargıları ortadan kaldırır. Tüm bunların yanı sıra ekonomik ve etkileyici bir hediyedir.

Kununi Uyarı:

Bu Yazının Her Hakkı Saklıdır. Bütün yada parça olarak kopyalanması ve kullanılması halinde kanuni işlem yapılacaktır. Yazıya link vererek blog sayfalarınızda yayınlayabilirsiniz.